vr, 05-03-2021, 14:21
Nieuwsbericht

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb'ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb'ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. Aanvragen worden volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld. Dat betekent dat de ROM’s (regionale ontwikkelingsmaatschappijen) aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt.

Naast de formele criteria wordt tevens gekeken naar kwalitatieve criteria als het aantal fte, aansluiting bij het missie gedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Dien je aanvraag in!

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen raakt uitgeput. We roepen ondernemers die gebruik willen maken van de COL op hun aanvraag vóór 15 maart aanstaande in te dienen. Indienen kan via het COL aanvraag portal.

Meer informatie over de wijze van aanvragen, de benodigde documentatie en de beoordeling vind je hier.