di, 18-02-2020, 16:31
Nieuwsbericht

Openstelling subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland

Dinsdag 13 februari hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg ingestemd met de gezamenlijke subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland voor een bedrag van € 10.464.000.

Ondernemers in Zeeland kunnen door deze regeling een subsidiebijdrage ontvangen voor:

 

Impuls Zeeland

De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. De front office ligt bij Impuls. Impuls adviseert en begeleidt mkb'ers bij het opstellen van een business case en het schrijven van een subsidieaanvraag.

Openstelling

De regeling voor de Haalbaarheidsonderzoeken gaat op 7 april 2020 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument Samenwerkingsprojecten gaat open op 11 juni en sluit op 10 september 2020.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de regeling.