wo, 25-11-2020, 14:20
Nieuwsbericht

Onderzoek naar nieuwe waterrecreanten

In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, in samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeeland en VVV Zeeland, onderzoek gedaan naar waterrecreatie in Zeeland. Provincie Zeeland gaf hiervoor de opdracht naar aanleiding van berichtgeving in de media over de opmars van watersport. Het onderzoek gaat in op wie de nieuwe watersporter is en hoe ondernemers kunnen inspelen om deze nieuwe waterrecreanten te behouden in de toekomst. 
 

Nieuwe inzichten in gasten

Met het onderzoek is gekeken naar wat ‘nieuwe’ en bestaande gebruikers doen, ervaren en verwachten voor de toekomst. Ook is er gekeken naar tips van de respondenten over de verbetering van het waterrecreatiegebied. Het onderzoek leverde nieuwe inzichten op over het gebruik, de ervaringen en de voorkeuren van gasten. Aanbevelingen en kansen voor zowel ondernemers als e overheid zijn in het onderzoek te vinden.
 

Kansen voor de waterrecreatie

Uit het onderzoek komt onder andere naar voor dat waterrecreanten vaak uit de regio komen, hier vakantie vieren of op dagtocht zijn. De ‘nieuwe watersporter’ wordt in het onderzoek toegelicht door middel van vier persona’s. Inspelen op de wensen en behoefte van deze nieuwe watersporter wordt zeker geadviseerd. Nieuwe gebruiksvormen dienen zich aan en vragen om een eigen benadering. Daarmee kan verjonging van de watersporters én inzet van de ruimte op het water voor een Zeeland-vakantie versterkt worden.

Tevens wordt geadviseerd om de basis op orde te houden, bijvoorbeeld bij de sanitaire voorzieningen op eilanden. Een opvallend verbeterpunt is de (on)beschikbaarheid van huuraanbod van boten en planken. Juist door dit aanbod uit te breiden en laagdrempelig te maken kunnen nieuwe waterrecreanten hun mogelijkheden verbreden.
 

Download het volledig onderzoek en de bijlage voor meer informatie. Of bekijk het webinar ‘De toekomst van de waterrecreatie’ waarin Rob Vrolijks het onderzoek en de resultaten kort toelicht.

Bekijk het webinar over waterrecreatie