ma, 27-07-2020, 11:52
Nieuwsbericht

Onderzoek nieuwe waterrecreanten Zeeland

De provincie Zeeland doet deze zomer onderzoek onder (nieuwe) waterrecreanten op en aan het water. Zij wil weten wat de activiteiten, ervaringen, veranderingen en wensen zijn van deze doelgroep. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Projectbureau Vrolijks uit Breda in samenwerking met de Zeeuwse partners HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeeland en VVV Zeeland. 

RondvraagZeeland.com

Eerder deze zomer werd een soortgelijk onderzoek gestart in de regio Gastvrije Randmeren, in de loop van de zomer haken mogelijk nog meer regio’s aan met een soortgelijke aanpak. Op www.RondvraagZeeland.com wordt een online vragenlijst gestart met leuke dilemma’s en mooie beelden. Zo wordt deelname nuttig én leuk. Het onderzoek loopt door tot eind augustus. Rond het onderzoek is een campagne gestart met flyers, social media en nieuwsbrieven.

Achtergrond van het onderzoek

Veel havens en bootverhuurders zien het al en de media praat er ook graag over, de watersport is met een opmars bezig! Nu is iedereen natuurlijk heel benieuwd of dit een blijvende trend is en wat deze ‘nieuwe watersporter’ nodig heeft om het water op te blijven gaan. We willen graag weten wat deze nieuwe en de bestaande gebruikers doen op en aan het water van Zeeland, wat ze ervaren, wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst en welke tips zij geven om het gebied verder te verbeteren.

We haken het onderzoek aan bij de actualiteit van Corona en vragen ook actief naar wat er anders is dit jaar. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de verwachtingen voor de toekomst. Hebben gasten het water (opnieuw) ontdekt of is het een tijdelijke noodzaak? En wat kunnen we doen om deze gasten voor de waterrecreatie te behouden?
Die vragen vormen de kern van het onderzoek. Wij gaan daarbij uit van alle waterrecreanten: van strandgasten tot booteigenaren en alle soorten waterbeleving. 

Een soortgelijk onderzoek doet Projectbureau Vrolijks deze zomer ook samen met Gastvrije Randmeren, en wellicht nog enkele andere regio’s, zodat we vergelijkingen kunnen maken. We pakken dit op als een soort campagne. Daarmee proberen we een grote respons te krijgen. Vanaf 17 juli gaat het onderzoek live. De resultaten worden verwerkt, gekoppeld aan landelijke data over de waterrecreatie en vakanties dit jaar en worden vergelijkbaar gemaakt voor de regio’s. Uitkomsten worden dit najaar verwacht.

Meer informatie: www.rondvraagzeeland.com