wo, 09-12-2018, 14:42
Nieuwsbericht

Ondernemers willen Zeeland helpen bij overstap naar gasloze samenleving

Nu bestaat er al het Zeeuwse Energieakkoord, waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs, milieuorganisaties en burgerinitiatieven de krachten bundelen. Dit platform zet 31 oktober de eerste stap voor de ontwikkeling van een regionale energiestrategie. Er bestaat dus al een Zeeuws breed platform. Waarom beginnen Roos en Verschelling dan aan een nieuw netwerk? Roos: ,,Bijvoorbeeld omdat we zien dat het best moeilijk is om het midden- en kleinbedrijf bij energietransitie te betrekken. Gemeenten worstelen ermee.'' 

Informele bijeenkomsten

Roos zegt dat het noodzakelijk is meer mensen en partijen met elkaar te verbinden als Zeeland zijn klimaatdoelstellingen wil halen. Roos en energiedeskundige Schelling willen dat doen met informele bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Op dezelfde manier heeft Roos de afgelopen vijf jaar met het netwerk Santé Zeeland de Zeeuwse zorg warm gemaakt voor innovaties, zoals zorg op afstand door digitalisering (eHealth).  

Netwerk ENERGIE!

Dat er behoefte bestaat aan een informeel netwerk over energie bewijst het aantal aanmeldingen voor de startbijeenkomst, die 25 september op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta in Middelburg plaatsvindt. Van de 50 beschikbare plaatsen zijn er al 30 bezet. Het netwerk ENERGIE! zal daarna themabijeenkomsten houden, bijvoorbeeld over strobouw. Ook excursies staan op de rol. Onder meer naar Windpark Krammer.

Bron: PZC