di, 12-04-2022, 15:02
Nieuwsbericht

Nieuwe mogelijkheid aanvragen subsidie voor innovatieve producten, processen of diensten

Op 15 april 2022 wordt de Zeeland in Stroomversnelling subsidieregeling voor de 8e keer opengesteld. Consortia, een groep van samenwerkende partijen, kunnen tot 22 juli 2022 hun aanvraag indienen, waarna deze beoordeeld zal worden. In totaal is er deze ronde € 250.000,- beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en € 650.000,- voor demonstratieprojecten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst op 28 april 2022.

De Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling richt zich op duurzame economische structuurversterking van Zeeland. We stimuleren netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten die bijdragen aan innovatie en het bundelen van kennis.
Subsidie kan worden aangevraagd door consortia werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg.

Er zijn twee verschillende soorten subsidies die kunnen worden aangevraagd: voor haalbaarheidsonderzoeken en voor demonstratieprojecten. Met haalbaarheidsonderzoeken wordt de haalbaarheid van een innovatief idee onderzocht. Als blijkt dat er reële kansen zijn voor het innovatieve idee kan de volgende stap een demonstratieproject zijn, waarbij het idee getest wordt in de praktijk.

Zeven eerdere edities

In 2018 is de regeling voor het eerst opengesteld en sindsdien hebben 7 brede openstellingen op de economische clusters en 3 thematische openstellingen (Human Capital Agenda en Vestigingsklimaat) plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een toekenning van subsidiebijdragen aan 37 haalbaarheidsonderzoeken, 21 demonstratieprojecten, 13 HCA-projecten en 6 Vestigingsklimaat projecten.

Factsheet demonstratieprojecten en pilots

Factsheet haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen