vr, 04-06-2021, 13:49
Nieuwsbericht

MIT Zuid R&D 2021

MIT Zuid R&D Samenwerking 2021 is geopend!

Het instrument Research & Development Samenwerkingsproject, met een subsidieplafond van € 8.470.140, is opengesteld van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021, 17.00 uur. De maximale projectomvang is € 1.000.000 met een maximale subsidiebijdrage van 35%.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen het instrument R&D Samenwerkingsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op: a) Vernieuwing van producten, processen of diensten, of b) Een wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Het project dient bij te dragen aan één of meerdere maatschappelijke missies of sleuteltechnologieën uit de Kennis- en Innovatieagenda’s.

De missies zijn:
• Energietransitie en duurzaamheid;
• Landbouw, water en voedsel;
• Gezondheid en zorg;
• Veiligheid;
• Sleuteltechnologieën.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen. Andere natuurlijke of rechtspersonen mogen onderdeel vormen van het samenwerkingsverband, mits minimaal twee MKB-ondernemingen optreden als aanvrager.

Meer informatie

Meer informatie nodig? Ga naar de website van Stimulus of neem contact op met Rosco Ephraïm, Investment Manager, via roscoephraim@impulszeeland.nl of +316 30 67 71 86. Informatie over voorwaarden en de projectselectie is te vinden in de factsheet.

MIT Zuid wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.