do, 31-05-2018, 09:20
Nieuwsbericht

Miljoenen voor Zeeuwse bedrijven

Binnenkort kunnen Zeeuwse innovatieve ondernemers een beroep doen op extra middelen in het Zeeuws Participatiefonds. Het participatiefonds wordt gerealiseerd met een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Zeeland en NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). Staatssecretaris Mona Keijzer bracht vandaag een bezoek aan innovatiehotspot DOK41 en Technum in Vlissingen om met Zeeuwse ondernemers en studenten te praten. 

15 miljoen

Het Rijk stelt 6,5 miljoen euro beschikbaar voor het fonds, de Provincie 4 miljoen en Impuls 3,25 miljoen. Samen met bijdragen van het bedrijfsleven is straks bijna 15 miljoen beschikbaar om financieringen van bedrijven te bekostigen. Aanvragen moeten in elk geval aansluiten bij de (Zeeuwse) topsectoren. Dat zijn energietransitie, circulaire economie (CO2-neutraal, hergebruik reststoffen), agrofood en landbouw, water en aquacultuur, logistiek, vrijetijdseconomie en gezondheidseconomie. 
Commissie Structuurversterking (Balkenende)

Zeeland in Stroomversnelling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) riep de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, onder leiding van Jan Peter Balkenende in het leven. Het doel van deze commissie was om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Naar aanleiding van het advies van de commissie heeft Zeeland samen met het Rijk een lange termijn strategie ingezet; het zogenaamde Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Met verschillende concrete projecten wordt gewerkt aan een economisch sterker Zeeland. Versterking van de innovatie-infrastructuur en -fondsen is één van de acties uit het programma. Bestaande investeringsfondsen worden uitgebreid en een er komt een nieuwe (door)groeifonds. Met die 15 miljoen in kas kunnen Zeeuwse bedrijven geholpen met vernieuwingen. Zeeland gaat daarnaast ook actief en grensoverschrijdend samenwerken met omliggende provincies en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen voor een optimale ondersteuning van de innovatieve MKB ondernemingen. De verwachting is dat ondernemers nog voor de zomer een beroep kunnen doen op het fonds.

Scalda en Technum

De staatssecretaris sprak in DOK41 met Zeeuwse MKB-ers over de uitdagingen waar zij voor staan. Daarvoor bracht ze een bezoek aan het Scalda College voor Techniek en Design. Daar kreeg ze een rondleiding in het Shared Service Center (SSC) en nam een kijkje bij het project Wind op Zee. Ze ging in gesprek met studenten en docenten, onder andere over hoe je werk en jongeren in Zeeland houdt. Ook werd het Technum, de leer-werkomgeving voor techniek en vakmanschap, bezocht. 
 
Meer informatie over het Participatiefonds? Kijk dan op www.zeeuwsparticipatiefonds.nl