di, 26-09-2017, 12:43
Nieuwsbericht

Mengvormen in winkels en horeca hebben positief effect

Het toestaan van mengvormen in winkels en horecabedrijven heeft een positief resultaat voor klanten, ondernemers en winkelgebieden. Dit is de conclusie van de pilot mengvormen Drank- en Horecawet in 34 gemeenten. Een jaar lang heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten opgezet op het gebied van mengvormen. Ook in Zeeland was dat het geval. In vijf gemeenten (Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Vlissingen) verlegden ruim 70 ondernemers hun grenzen. Impuls had daarbij de coördinatie en faciliteerde het complete project. Zij droegen ondernemers aan, monitorden het project en zorgden ervoor dat Adviesbureau Berenschot van de juiste informatie werd voorzien voor het opstellen van het eindrapport.

De VNG pleit er daarom voor om de Drank- en Horecawet aan te passen en de gemeente de bevoegdheid te geven te beslissen of gemengde horeca en winkelvormen wel of niet in de gemeente zijn toegestaan.

Gedurende een jaar heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten ontplooid op het gebied van mengvormen. Zo kon een slijter een proeverij organiseren, mocht een café  cadeauverpakkingen met bieren verkopen, en een restaurant de messen verkopen die ze daar zelf gebruiken.

De resultaten van de proef zijn te lezen in het eindrapport Pilot mengvormen Drank- en Horecawet. In het rapport kunt u ook lezen wat het toestaan van mengvormen betekent voor de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke handhaving.

Pieter Verhoeve van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid overhandigde het rapport aan VNG-directeur beleid Kees Breed op de slotbijeenkomst van de pilot op 14 september. 

Belangrijkste conclusies:

  • Zowel gemeenten als ondernemers zijn ervan overtuigd dat mengvormen gecontinueerd moeten worden in een aangepaste DHW.
  • Mengvormen waarbij niet-alcohol gerelateerde producten worden verkocht worden als nevenactiviteit beoordeeld.
  • Het organiseren van proeverijen (bijvoorbeeld bij een slijter) wordt positief beoordeeld.
  • Er is draagvlak voor het schenken of verkopen van alcohol bij zowel gemeenten als ondernemers als dat in het verlengde ligt van de hoofdactiviteit. Dat houdt in dat het schenken of de verkoop van alcohol altijd een nevenactiviteit is.

Strenge eisen

Het eindrapport is het resultaat van een onderzoek waarmee de ervaringen van de 34 betrokken gemeenten en ondernemers gedurende de looptijd van de pilot in kaart zijn gebracht. De ondernemers die meededen moesten strenge voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van openbare orde, volksgezondheid en veiligheid.

Bron: VNG