ma, 29-03-2021, 15:56
Nieuwsbericht

Laatste aanvraagmogelijkheid COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen is bijna uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen, de uiterlijke indiendatum is 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL aan te vragen.

Proces

Aanvragen worden volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld. Dat betekent dat de regionale ontwikkelingsmaatschappijen aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn.

Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Het streven is binnen drie weken na in de indieningsdatum een reactie te geven.

Meer weten?

Kijk op deze pagina of neem contact op met Irma Kosters via +31 (0)6 82964169 of irmakosters@impulszeeland.nl.