di, 06-06-2017, 14:18
Nieuwsbericht

Openbare laadpalen Kenniswerf

Sinds kort heeft Impuls twee nieuwe openbare laadpalen in gebruik genomen op het terrein van de Kenniswerf. Impuls wil voornamelijk uit oogpunt van duurzame energie, een start maken met elektrisch rijden en het gebruik ervan motiveren door haar personeel en bedrijven in de omgeving en de mogelijkheid bieden om hun elektrische auto te kunnen laden.

Ecotap

In samenwerking met het bedrijf Ecotap is er dan ook een openbare laadpaal geplaatst, waar bedrijven op en rond de Kenniswerf gebruik van kunnen maken. Via een oplaadpas kan men gebruik maken van de laadpalen. Voor informatie over het gebruik van de Ecotap laadpalen kunt u terecht bij Sjoerd de Jongh, programmamanager Impuls Zeeland, contactgegevens.