do, 22-07-2021, 12:10
Nieuwsbericht

Aan de slag met klimaatadaptatie

Klimaatbestendig ondernemen in de vrijetijdssector

Nu misschien wel actueler dan ooit tevoren. Klimaatverandering. We krijgen er steeds meer mee te maken. Op welke manier kun jij als ondernemer in de vrijetijdssector maatregelen nemen om je aan te passen aan het veranderend klimaat en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Projectmanager Minke Rabaut roept ondernemers op aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Gevolgen in de vrijetijdssector

Klimaatverandering betekent meer hitte, meer wateroverlast en meer droogte. Als toeristisch ondernemer kun je inspelen op deze veranderingen door inzicht te krijgen in de gevolgen en mogelijke oplossingen binnen jouw bedrijf. Denk aan een slimme indeling van het landschap, natuurlijke schaduwplekken en watermanagement. 

Klimaatbestendig ondernemen

Klimaatbestendig ondernemen is onderdeel van toekomstbestendig ondernemen. Met inzicht in de mogelijkheden en risico's voor jouw bedrijf kun je maatregelen treffen om klaar te staan voor de gevolgen van klimaatverandering. Een voorbeeld van een maatregel is een klimaatscan waarbij een extern adviseur advies geeft over mogelijke aanpassingen op jouw bedrijf.

Heb jij een toeristisch bedrijf in de verblijfsaccommodatie, horeca, watersport en/of dagattracties en wil jij aan de slag met klimaatadaptatie om zo in te spelen op het veranderend klimaat in Nederland? Wij willen samen met een aantal ondernemers kijken naar de mogelijke ondersteuning. Interesse? Neem contact op via het formulier achter de button. We willen dit project starten in september. 

Meer informatie?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectmanager Minke Rabaut via minkerabaut@impulszeeland.nl of Manager Business Development Wies Buysrogge via wiesbuysrogge@impulszeeland.nl

<< Meer voor de vrijetijdssector