do, 22-07-2021, 12:10
Nieuwsbericht

Aan de slag met klimaatadaptatie

Klimaatbestendig ondernemen in de vrijetijdssector

Nu misschien wel actueler dan ooit tevoren. Klimaatverandering. We krijgen er steeds meer mee te maken. Op welke manier kun jij als ondernemer in de vrijetijdssector maatregelen nemen om je aan te passen aan het veranderend klimaat en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Projectmanager Minke Rabaut roept ondernemers op aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Gevolgen in de vrijetijdssector

Klimaatverandering betekent meer hitte, meer wateroverlast en meer droogte. Als toeristisch ondernemer kun je inspelen op deze veranderingen door inzicht te krijgen in de gevolgen en mogelijke oplossingen binnen jouw bedrijf. Denk aan een slimme indeling van het landschap, natuurlijke schaduwplekken en watermanagement. 

Klimaatbestendig ondernemen

Klimaatbestendig ondernemen is onderdeel van toekomstbestendig ondernemen. Met inzicht in de mogelijkheden en risico's voor jouw bedrijf kun je maatregelen treffen om klaar te staan voor de gevolgen van klimaatverandering. Een voorbeeld van een maatregel is een klimaatscan waarbij een extern adviseur advies geeft over mogelijke aanpassingen op jouw bedrijf.

Wij gaan de komende periode met een aantal ondernemers kijken naar mogelijke ondersteuning om zo in te spelen op het veranderend klimaat in Nederland. 

Meer informatie?

Heb je vragen, opmerkingen of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit traject? Neem contact op met projectmanager Minke Rabaut via minkerabaut@impulszeeland.nl.

<< Meer voor de vrijetijdssector