di, 06-06-2017, 13:39
Nieuwsbericht

Provincie stelt € 50.000,- beschikbaar voor Kennis- en Innovatienetwerk Zeeland Connect

Voor de verdere versteviging van het logistieke samenwerkingsverband Zeeland Connect is in 2017, naast het initiëren en (doen) realiseren van concrete projecten, behoefte aan strategiebepaling, het betrekken van meer bedrijven, gestructureerde communicatie over behaalde resultaten en werksessies met de leden.
 

Campus Zeeland

De stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat 'Zeeland Connect' voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk' en heeft de Provincie Zeeland geadviseerd middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen. Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken, is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen.

Europese middelen

Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Bron: Provincie Zeeland