vr, 13-05-2022, 09:44
Nieuwsbericht

Kapelse landbouw gebruikt voor het eerst zuiver proceswater van Coroos tijdens droogte

Coroos in Kapelle gebruikt dagelijks veel zoetwater voor het wassen en koken van groente en fruit. Het bedrijf gaf in 2019 tijdens een bijeenkomst van het Impuls Zeeland programma: Symbiosis 4Growth aan dat het proceswater wellicht interessant is voor andere (agrarische)bedrijven. Na een eerste verkenning door Impuls, bleek er al snel behoorlijke interesse te zijn van omliggende landbouwbedrijven.

 

Impuls heeft vervolgens samen met de gemeente Kapelle en Coroos een samenwerking opgezet met de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, landbouwbedrijven, VAM Watertechniek en ZLTO. De landbouwsector gaf eerder aan dat het proceswater zuiver genoeg moet zijn voor gebruik als toepassing in de landbouw. Aangezien Coroos gedurende het jaar veel verschillende gewassen verwerkt, is het water toen een jaar lang geanalyseerd. Daaruit bleek dat het water goed toe te passen was in de landbouw. Na deze positieve uitkomst hebben Impuls en de provincie een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd om te verkennen op welke manier het water in de landbouw ingezet kan worden. Het efficiëntst is om het water via de sloten in de omliggende polders te pompen. Tevens is er een stuw geplaatst, zodat het water gebufferd kan worden. Hierdoor kunnen boeren die zich aangesloten hebben bij het initiatief een vergunning aanvragen en het water per tankwagen oppompen bij Coroos.

 

Foto: FarmPack Teelt en Coroos Conserven
Foto: FarmPack Teelt en Coroos Conserven

Een impuls voor een duurzame agrarische sector

In mei 2022 hebben de eerste boeren water opgehaald vanwege de langdurige droogte. Het plan is om verder te verkennen hoe het water met via leidingen op de bedrijven terecht kan komen, zodat er geen vrachtwagens meer nodig zijn voor het vervoer. De komende paar jaar wordt geëvalueerd hoe groot het gebruik is in de landbouw van het beschikbare water en op welke manier een benodigde infrastructuur gefinancierd kan worden.

 

Foto: FarmPack Teelt en Coroos Conserven
Foto: FarmPack Teelt en Coroos Conserven