vr, 16-04-2021, 11:57
Nieuwsbericht

KAAP: Innovatiepunt van Zeeland is geopend

Op woensdag 14 april om 15.00 uur is tijdens een spectaculaire livestream de nieuwe ontwikkel-, test- en demolocatie op de Kenniswerf geopend! Meer dan 150 mensen keken 'live' mee toen de deuren werden geopend en de nieuwe naam 'KAAP' bekend werd gemaakt.

Vanaf nu kunnen Zeeuwse bedrijven, in samenwerking met onderwijs en overheid, op deze locatie aan de slag met het testen, ontwikkelen en demonstreren van nieuwe producten en innovaties. Tijdens de livestream hebben de eerste betrokken partijen toegelicht wat zij hier de komende tijd gaan doen en welke kansen dit innovatiepunt voor Zeeland biedt.

Waarom de naam 'KAAP'?

Een kaap is de uiterste punt van een gebergte in zee en vormt een baken voor de scheepvaart als markant herkenningspunt. De ontwikkel-, test- en demolocatie ligt op de 'kaap' van de Kenniswerf. De loods ligt op het uiterste puntje van de werf en is, net zoals een kaap, een visueel herkenningspunt wanneer je de Kenniswerf oprijdt. Kapen hebben invloed op de stromingen in de omringende zee. Net als dat deze nieuwe ontwikkel-, test- en demolocatie zijn invloed heeft op de innovatieve stromingen in Zeeland.

Wat gaat er de komende periode gebeuren in KAAP?

Dankzij de koplopers, die starten met het onderbrengen van projecten bij KAAP, kunnen de deuren nu open! Deze koplopers zijn: Zephyros, Terra Inspectionering, HZ University of Applied Sciences en KICMPI. De projecten zijn met name gericht op offshore wind en smart maintenance. Zo gaat Zephyros testen met automatische inspecties en reparaties van windmolenbladen. HZ brengt het project Airtub onder bij KAAP om innovaties te testen op weg naar toepassing in windparken. Terra Inspectionering gebruikt KAAP om de ontwikkeling van hun UT drones te versnellen en het KICMPI stimuleert allerlei innovaties in de onderhoudstechnologie die nu in KAAP getest kunnen worden.

Waarom is dit innovatiepunt belangrijk?

De vraag voor een ontwikkel-, test- en demolocatie komt vanuit het Zeeuwse ecosysteem dat behoefte heeft aan een fysieke, veilige en grote locatie waar je nieuwe producten, concepten en/of innovaties kunt ontwikkelen, testen en demonstreren. Komende jaren wordt hier geëxperimenteerd en geleerd om die kennis vervolgens mee te kunnen nemen naar de faciliteiten onder de vlag van het nog op te zetten Delta Kenniscentrum, onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’. John de Jonge, wethouder gemeente Vlissingen: “De opening van Kaap op de Kenniswerf biedt bedrijven in heel Zeeland de mogelijkheid om in samenwerking met het onderwijs innovaties te kunnen testen en demonstreren. We zijn blij dat de Kenniswerf, waar samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid centraal staat, hieraan bijdraagt. Hiermee is één van de bouwstenen voor het Delta Kenniscentrum geland op de Kenniswerf.”

Oproep aan andere partijen om ook mee te doen

Heeft jouw bedrijf ook behoefte aan ruimte om nieuwe producten of innovaties te testen, ontwikkelen en demonstreren? Of wil je partner worden van KAAP? Neem dan contact op via kenniswerf@vlissingen.nl