do, 04-07-2019, 13:07
Nieuwsbericht

Joint Research Center Zeeland krijgt gestalte

 

De afgelopen jaren is er vanuit Campus Zeeland hard gewerkt om een Joint Research Center te realiseren. In dit centrum doen studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid vanaf 2021 gezamenlijk onderzoek. Een belangrijke mijlpaal is inmiddels bereikt. Op dinsdag 2 juli 2019 werden tijdens een feestelijk moment de eerste contouren van het gebouw gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center (JRC) in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

 

Het Joint Research Center bestaat na de bouw uit vier laboratoriumclusters: Ecologie, Chemie, Engineering en Data Science. De faciliteiten die het JRC biedt, worden in eerste instantie gebruikt door UCR, HZ, Scalda, NIOZ en WMR. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven kunnen er terecht. Op deze manier stimuleren we innovatieve en economische ontwikkelingen in Zeeland. Het gaat dus niet sec om een instituut, maar om een duurzame samenwerking met veel partners in Zeeland en daarbuiten. Het Joint Research Center Zeeland (JRC) is het centrum waar onder meer University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda samenwerken en onderzoek doen binnen de thema’s Water, Energie en Biobased/Food. In het JRC delen de instellingen faciliteiten en wisselen ze kennis uit. Een bijzondere en innovatieve ontmoetingsplaats, waar studenten van MBO, HBO en WO gezamenlijk aan onderzoeksprojecten gaan werken. Dat doen ze elk vanuit hun eigen rol; in nauwe samenwerking met overheden en het bedrijfsleven.

 

Om deze samenwerking mogelijk te maken, bundelen HZ, UCR en Scalda hun krachten in Stichting Innovatiecluster Campus Zeeland.

 

4300 m² laboratium

 

De centrale onderzoeksfaciliteiten van het JRC komen in Middelburg, naast het gebouw van de HZ. Ben Westenburger van Rothuizen Architecten gaf een toelichting op het ontwerp. Het pand wordt vier verdiepingen hoog en heeft een oppervlakte van 4.300 m2. Het huidige HZ-pand wordt op drie verdiepingen gekoppeld aan het JRC. De zijbeuk van het Groene Woud en garageboxen op het terrein worden gesloopt om ruimte te creëren.

 

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting en koude-warmteopslag. Het voorterrein van het gebouw aan het Groene Woud krijgt ook een facelift: het wordt opnieuw ingericht met meer groen. Op deze manier ontstaat een natuurlijke verbinding tussen het Bolwerk en de omliggende ruimte. In 2019 vinden de eerste sloopactiviteiten plaats. Start van de bouw staat gepland in 2020. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center in het studiejaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

 

Mijlpaal voor campus Zeeland

 

De bouw van het JRC is een eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland, een platform waarbij Impuls Zeeland betrokken is. Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert daarin. Kennis is immers een belangrijke motor voor de verdere ontwikkeling van een krachtige regio. Door de koppeling van bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen ontstaan innovaties en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Voor gedeputeerde Harry van der Maas is de presentatie van de bouwplannen een heuglijke mijlpaal: “We werken al jaren toe naar het daadwerkelijk realiseren van het Joint Research Centrum Zeeland. Diverse partijen die betrokken zijn bij Campus Zeeland hebben hier de afgelopen jaren veel energie én financiële middelen in geïnvesteerd. Het is heel mooi om te zien dat de plannen nu daadwerkelijk gestalte krijgen.”