ma, 04-07-2022, 09:55
Publicatie

 

Jaarverslag 2021

Hoe beschrijf je een jaar als 2021 het beste? Intensief, dat is het juiste woord. Activiteiten, ontwikkelingen, uitdagingen en successen wisselden elkaar in snel tempo af. Waar we in 2021 vooral op in hebben gezet, was CO2-reductie en verduurzaming. Er is bijna geen project te noemen waarbij deze aspecten niet aan de orde waren en dat is geen toeval. We willen op de korte en lange termijn een belangrijke bijdrage aan verduurzaming leveren en zo het milieu én de Zeeuwse economie bevorderen. Makkelijk is het zeker niet. Maar gelukkig zien we dat veel bedrijven en ook de overheid hier een actieve rol in willen spelen. 

In dit jaarverslag laten we zien wat we vanuit Impuls Zeeland deden om de Zeeuwse economie te bevorderen en hoe we hierin intensief optrokken met belangrijke stakeholders in en buiten de regio.