vr, 11-03-2022, 10:00
Nieuwsbericht

Klimaatadaptatie? Inspiratiegids maakt kansen inzichtelijk voor Zeeuwse ondernemers in vrijetijdssector 

Ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector staan voor een belangrijke opgave: inspelen op een veranderd klimaat. Door je bedrijf klaar te maken voor klimaatverandering, kom je een stap dichter bij een toekomstbestendig bedrijf. Maar waar start je? En wat is er allemaal mogelijk? De Inspiratiegids voor klimaatadaptatie helpt ondernemers verder. 

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. De gevolgen hiervan zijn voor iedereen merkbaar. Voor Nederlanders, Zeeuwen, Zeeuwse ondernemers. En zo ook voor ondernemers in de sector die enorm belangrijk is voor onze provincie: de vrijetijdssector. 

Klimaatadaptatie 

Ondergelopen campingvelden na hevige regenbuien. Of juist aan een tekort aan zoet water, in de warme, droge zomermaanden. Zomaar enkele voorbeelden van problemen waar Zeeuwse ondernemers in de vrijetijdssector steeds vaker mee te maken krijgen. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn aanpassingen nodig. Dit wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd.

HZ Kenniscentrum voor Kusttoerisme 

KCKT is dé kennispartner voor duurzame innovatie binnen de vrijetijdssector in Zeeland. Aan de hand van onderzoek en kennisdeling ondersteunt KCKT ondernemers, de provincie en maatschappelijke organisaties zoals natuurorganisaties. Met als belangrijk doel: duurzame innovaties stimuleren. Om ondernemers op weg te helpen met klimaatadaptatie, heeft KCKT in samenwerking met Impuls Zeeland de inspiratiegids voor klimaatadaptatie ontwikkeld. 

Download de inspiratiegids voor klimaatadaptatie  >>

De inspiratiegids voor klimaatadaptatie


Van containerbegrip naar concrete voorbeelden

De inspiratiegids staat vol met concrete, sprekende voorbeelden van ondernemers die al aan de slag zijn gegaan met klimaatadaptie. Vier thema’s staan centraal: waterrecycling, klimaatadaptief bouwen, productontwikkeling en educatie, bewustwording & gedragsverandering. 

“De inspiratiegids maakt voor ondernemers inzichtelijk welke mooie kansen er liggen”

Aan de slag met klimaatadaptatie: vraag een klimaatscan aan

Wil je als ondernemer aan de slag met verduurzaming en klimaatadaptatie? Laat dan een klimaatscan uitvoeren door Impuls Zeeland. Deze scan maakt inzichtelijk hoe jij als ondernemer in kan spelen op klimaatverandering. Meer informatie? Neem contact op met projectmanager Minke Rabaut via minkerabaut@impulszeeland.nl.

Mede mogelijk gemaakt door REACT EU en OPZuid