wo, 01-09-2021, 09:53
Nieuwsbericht

Innoveren via een toekomstvisie

Een leidraad voor het maken van keuzes

Slim ondernemen gaat over inspelen op kansen en vernieuwen. Mogelijkheden bekijken, een idee vormen en een plan maken zijn onderdeel in dit innovatieproces. Zonder innovatie kun je de steeds veranderende markt tenslotte niet bijhouden. Zeker niet in de toeristische sector, waar de wensen en behoeftes van gasten in hoog tempo veranderen. Maar innovatie is lastig. Waar ga je innoveren? En welke experts schakel je in?

Vragen rond een toekomstvisie

Om ondernemers in de vrijetijdssector te ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun bedrijf heeft Provincie Zeeland in samenwerking met enkele gemeenten innovatievouchers beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen hiermee een financiële bijdrage krijgen voor het inschakelen van expertise bij innovatievragen over bijvoorbeeld conceptontwikkeling, verduurzaming of de ontwikkeling van een toekomstvisie. Wij hebben een breed netwerk aan experts die ondernemers verder kunnen helpen bij innovaties. Drie van hen spraken wij over de meerwaarde van een toekomstvisie voor een ondernemer. 

Kritisch kijken naar mogelijkheden

“Wij benaderen een visie altijd vanuit een aantal elementen, zoals doelgroep, regio, natuur. We kijken bijvoorbeeld naar de huidige doelgroep en of deze past bij de toekomstwensen. Maar ook naar mogelijke kwaliteitsverbeteringen door natuur-inclusieve ontwerpen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat een visie leidt tot uitvoering: het maken van keuzes en kritisch kijken naar de mogelijkheden. Uiteindelijk ontstaat er een integraal bedrijfsconcept dat de basis vormt voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf en ondernemers begeleid bij het meewegen met een veranderende markt.”

Bob Kettering, eigenaar FACET architecten & adviseurs.

Beleid, concurrentie en trends

“Een toekomstvisie opstellen kan via meerdere methoden. We starten een traject dan ook graag met een bezoek aan het recreatiebedrijf zodat we met de ondernemer de vraagstelling en het proces scherp kunnen stellen. Vaak gaan we daarna aan de slag met onze analyses om een kansrijke toekomstvisie op te stellen. Hierbij kijken we naar beleid, marktperspectief, concurrentie, doelgroep, trends en ontwikkelingen. In overleg met de ondernemer werken we de te doorlopen stappen uit voor realisatie en berekenen we de hiervoor benodigde kosten. Het resultaat is een bondige en beeldende PowerPoint rapportage waarmee de ondernemer weloverwogen kan kiezen welke kant hij of zij op wil met het recreatiebedrijf. Door de praktisch insteek kan je met de rapportage direct aan de slag.” 

Sasja Vermeulen, adviseur bij ZKA Fry.

Kompas voor bedrijfsvoering

"Bij het opstellen van een toekomstvisie ga je in op vragen als: waar sta je nu, wat komt er op je af en waar wil je naartoe werken. Hierdoor helpt een toekomstvisie bij het op logische wijze plaatsen en onderbouwen van ideeën en plannen. Een toekomstvisie is dus een soort kompas voor je bedrijfsvoering.Toekomstvisie als kompas Daarnaast is een toekomstvisie een noodzakelijk instrument om overheden en andere belanghebbenden te overtuigen van de waarde en noodzaak van jouw plannen als ondernemer. Alleen met een goed onderbouwde visie kom je verder."

Nemi van der Reest, adviseur bij Van der Reest Adviseurs.

Interesse in innovatievouchers?

Wil je ook een toekomstvisie laten opstellen voor jouw bedrijf? Of heb je een andere vraag over de doorontwikkeling van jouw toeristisch bedrijf? Neem contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl of lees meer over de vouchers op onze website. Samen kijken we graag naar de mogelijkheden!