do, 01-10-2020, 12:19
Nieuwsbericht

Gemeente Middelburg blijft bijdragen aan Impuls Zeeland

De gemeente Middelburg moet de komende vier jaar tien miljoen euro bezuinigen. Hierdoor wilde de gemeente zich onder meer terugtrekken uit gemeenschappelijke Zeeuwse regelingen, zoals Impuls Zeeland.

Ingezonden brief

Impuls Zeeland wilt de samenwerking met de gemeente Middelburg graag voortzetten en heeft dit toegelicht in een brief aan het Collega van B&W en de Gemeenteraad. De argumenten uit de brief zijn tijdens de raadsvergadering toegelicht door Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls Zeeland. 

Voldoende draagvlak

Er is binnen de gemeenteraad Middelburg voldoende draagvlak gebleken om de bijdrage aan Impuls Zeeland ook komende jaren te blijven continueren en bij te blijven dragen aan een gezamenlijke economische ontwikkeling van Middelburg en Zeeland.