di, 09-02-2021, 10:09
Nieuwsbericht

Extra steun voor kansrijke innovatie en startups in Zeeland

Het Rijk investeert 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland B.V., waarin o.m. InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds zijn onderbracht. Dat is één van de afspraken uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. Dinsdag 9 februari 2021 werd de afspraak bekrachtigd in een online ontmoeting met staatssecretaris Mona Keijzer.

Investeringsfonds Zeeland BV

Het Investeringsfonds Zeeland BV richt zich via InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds op startende en groeiende Zeeuwse mkb ondernemers die willen innoveren, nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen en bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in Zeeland. Met de 20 miljoen van het kabinet kan het Investeringsfonds Zeeland, waarvan ook het Rijk aandeelhouder is, het maximale investeringsbedrag verhogen van 1 miljoen euro naar 2,5 miljoen euro. Zo kunnen kansrijke bedrijven beter doorgroeien. Ook kunnen hiermee kunnen grote, vernieuwende bedrijven naar Zeeland worden gehaald.

Mona Keijzer

Dinsdag 9 februari ging staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met gedeputeerde Jo-Annes de Bat, directeur Impuls Zeeland Dick ten Voorde, voorzitter van het participatiefonds Marinus Schroevers en ondernemers Guust van Liere en Pieter de Wilde van Unitron in IJzendijke, dat gebruik heeft gemaakt van middelen uit het fonds. Toen Corona zijn intrede deed, ontstond er een acute behoefte aan beademingsapparatuur. Omdat Unitron reeds eerder dergelijke apparatuur ontwikkeld had, konden ze met de middelen in een kort tijdsbestek productiecapaciteit vrijmaken voor de productie van de Evone, een hoge kwaliteit beademingsapparaat die minder longschade achterlaat. 

Compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’

Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. De extra investering in het Zeeuws participatiefonds is een onderdeel van dit pakket.

Beeld: Provincie Zeeland