do, 30-09-2021, 10:41
Nieuwsbericht

Extra investering van € 5,4 miljoen voor Zeeuws mkb

De Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat leveren gezamenlijk een extra bijdrage van in totaal € 5,4 miljoen aan het Investeringsfonds Zeeland B.V. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, directeur-generaal van EZK Focco Vijselaar en directeur van Impuls Zeeland Dick ten Voorde zetten vandaag op afstand handtekeningen voor deze extra investering ‘addendum Wind in de Zeilen Innovatiefinanciering’.

Het Investeringsfonds Zeeland BV, een dochteronderneming van Impuls Zeeland, richt zich op startende en groeiende Zeeuwse mkb-ondernemers die willen innoveren, nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen en bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in onze provincie. De extra investering wordt gebruikt om nieuwe financieringsrondes op te richten om zo innovatieve (bredere) mkb-ondernemers te versterken. De langetermijnstrategie van deze bedrijven is gericht op duurzame economische structuurversterking van Zeeland.

Aanleiding voor dit addendum is dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 150 miljoen beschikbaar stelt om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), zoals Impuls Zeeland, te versterken. De middelen zijn bedoeld voor de CoronaOverbruggingslening (COL) doelgroep.

Meer weten over de mogelijkheden van deze extra middelen? Neem contact op met Ralph Veerhoek of Edwin van Houte, Investment Managers Impuls Zeeland.

Ondertekening directeur Dick ten Voorde
Ondertekening door directeur Impuls Zeeland Dick ten Voorde
Ondertekening gedeputeerde Jo-Annes de Bat
Ondertekening door gedeputeerde Jo-Annes de Bat