di, 14-07-2020, 08:43
Nieuwsbericht

EU pompt 10 miljoen euro in internationaal onderzoeksproject 5G-Blueprint

De Europese Unie kent een subsidie van 10 miljoen euro toe aan het internationale onderzoeksproject “5G-Blueprint”, een publiek/private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaamse departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, North Sea Port en Port of Antwerp, bedrijfsleven en academische sector een consortium van 28 partijen opgericht. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek - ook grensoverschrijdend - efficiënter kan.

Start 1 september

Het 5G-Blueprint project start per 1 september 2020 en loopt drie jaar. De subsidie wordt verleend vanuit het EU-programma “Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie”.

Real time data uitwisseling

De betrokken partijen gaan onderzoeken hoe real-time data-uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen tot meer efficiëntie in de supply chain en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten door het op afstand sturen en ondersteunen van voer- en vaartuigen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen - Terneuzen - Gent) - Antwerpen, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G-communicatietechnologie is daarbij een instrument.

Digitale technieken en telecommunicatie

Binnen het project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. De inzichten en lessen van dit driejarige project worden, waar mogelijk, direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze - als Blueprint - voor ander gebieden en sectoren.

Samenwerking

Het 5G-Blueprint project is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, Talking Traffic en Mobilidata, wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vorm gegeven.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen zijn: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat), Martel Innovate, HZ University of Applied Sciences, Sentors, Economische Impuls Zeeland, Locatienet, Swarco Nederland, KPN, V-Tron, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Sweco Nederland, Telenet, imec, Be-Mobile, Vlaams departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (inclusief Agentschap Wegen en Verkeer), Room40, Port of Antwerp, Nxtport, Eurofiber, Kloosterboer, More Work Less Carbon, RoboAuto, Seafar, Verbrugge International, Toyota Motor Europe, Transport Joosen, North Sea Port en Terberg Benschop.