vr, 24-09-2021, 10:04
Nieuwsbericht

€ 800.000,- beschikbaar voor demonstratieprojecten

Openstelling Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor demonstratieprojecten is op vrijdag 24 september 2021 geopend. Demonstratieprojecten worden via het tender-principe beoordeeld en moeten uiterlijk op 21 januari 2022 ingediend worden. De regeling komt voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de Zeeuwse topsectoren (meer info in de factsheet). 

Voorwaarden

  • De aanvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
  • Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogt een nieuw ontwikkelde  techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
  • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
  • De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
  • De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectplan en een uitgewerkte (meerjaren)begroting met dekkingsoverzicht.

Voorbeeldcase: E-trailer

Nederland staat voor een klimaatopgave. Ook vervoerders staan voor de uitdaging om hun wagenpark en activiteiten te vergroenen. Met name aan trailers kan nog veel worden verbeterd, o.a. door vermindering van het energieverlies door remmen. Een consortium van Kraker Trailers, Bosman Logistiek, Wielemaker, Kotra, Van Keulen transport, HZ en HAN University of Applied Sciences, Van Klink Engineering, RKI Sustainable Solutions en Zeeland Connect gaat een prototype van een E-trailer ontwikkelen. Deze E-Trailer kan 25% brandstofbesparing en bijbehorende CO2 reductie opleveren.

Aanvraag indienen?

Neem voor meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen contact op met Yvonne Braamse-Joosse, Investmentmanager, via yvonnebraamse@impulszeeland.nl of +31 (0)6 12768277.

Meer informatie over de regeling is te vinden in deze factsheet van Provincie Zeeland.