ma, 04-09-2017, 09:26
Nieuwsbericht

Eén euro per inwoner van Tholen voor Stimuleringsfonds

De gemeenteraad van Tholen wordt bij de vaststelling van de begroting 2018 gevraagd om een bijdrage van één euro per persoon beschikbaar te stellen voor het Zeeuws Stimuleringsfonds. Het fonds moet een extra duwtje in de rug geven voor het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling, waar volgens het college van burgemeester en wethouders ook de gemeente Tholen iets aan kan hebben.

Op 2 november 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting voor 2018. Daarin wordt de gemeenteraad dus ook gevraagd om een bijdrage van 1 euro per inwoner van de gemeente Tholen beschikbaar te stellen voor het Zeeuws Stimuleringsfonds. Het ministerie van Economische zaken heeft een bijdrage van 25 miljoen euro toegezegd aan Zeeland in het kader van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Dit programma omvat verschillende actiepunten die gericht zijn op de versterking van de economie en werkgelegenheid in Zeeland. Gezamenlijk vormen deze punten de zogenaamde strategische agenda van Zeeland.

Stimuleringsfonds

Het Zeeuws Stimuleringsfonds moet extra geld in het laatje brengen, want met de bijdrage van het ministerie is de provincie Zeeland er nog niet. “De vorming van zo’n fonds was één van de aanbevelingen van professor Marcel Boogers”, vertelt gemeentewoorvoerster Sietske Nagelkerke. Hij heeft de provincie Zeeland begeleid bij de proeftuin “Maak Verschil”. “Die proeftuin houdt zich namelijk bezig met de vraag hoe de economische groeikansen en de bestuurlijke inrichting meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.”

Werkgelegenheid

Eind 2016 is al door verschillende raden en leden de gevoelens over de vorming van een Stimuleringsfonds gepeild. “De reacties aldaar waren toen over het algemeen positief. Nu is de vraag aan de gemeentebesturen voorgelegd in te stemmen met de vorming van het fonds en daar als gemeente 1 euro per inwoner aan bij te dragen. De provincie verdubbelt de bijdrage”, legt Nagelkerke uit. “Wanneer de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland versterkt wordt, is dit ook in het belang van de gemeente Tholen en haar inwoners.”