wo, 06-07-2022, 11:39
Nieuwsbericht

De routekaart van Dow naar CO2-neutrale productie

In drie fases naar een klimaatneutrale industrie, dat is de doelstelling van het Multi Generation Plan van Smart Delta Resources-partner Dow. Naast de vermindering van 35% van de CO2 uitstoot in 2025, 42,5% in 2030 en tenslotte CO2-neutraal in 2050, levert de uitvoering van het plan bovendien een verwachte groei van 10% van de werkgelegenheid op. Smart Delta Resources (SDR), een crossborder samenwerking van grote industrie, haven en overheden in de Schelde-Deltaregio, wordt gefaciliteerd door Impuls. SDR helpt de industrie in de regio met de uitwerking van hun verduurzamingsplannen, waaronder dus ook Dow Benelux.

Kijk voor meer informatie op de website van SDR