wo, 09-10-2019, 11:54
Nieuwsbericht

De handelsmissie naar Michigan, hoe Michigan op Zeeland lijkt

Afgelopen week heeft een Nederlandse delegatie Amerika bezocht. De delegatie heeft de staat Michigan en de steden Washington en New York bezocht. De Nederlandse delegatie bestond uit o.a. mensen uit het bedrijfsleven, bestuurders en culturele en onderwijsinstellingen. Onder deze mensen ook Albert Meiresonne, werkzaam bij ons cluster Invest in Zeeland

Invest in Zeeland

Albert was dus ook onderdeel van de handelsmissie naar Michigan. Samen met Laura Walhout vertegenwoordigde hij Impuls en Invest in Zeeland in Amerika. Zij zijn onder andere op bezoek geweest bij het Michigan Business Development Centre. Net zoals Invest in Zeeland buitenlandse bedrijven naar Zeeland probeert te halen, doet het Michigan Business Development Centre dat voor Michigan in Amerika. Invest in Zeeland wil meer toeleggen op het stimuleren van handelsrelaties, dus het in contact brengen van Zeeuwse bedrijven met handelspartners in het buitenland. De handelsmissie naar Michigan leent zich hier uitstekend voor natuurlijk. Voor Invest in Zeeland was de handelsmissie een uitgelezen kans om kennis te maken met bedrijven die eventueel de stap naar Europa willen maken. 

Gelijkenissen met Zeeland

Ook gedeputeerde Harry van der Maas is meegeweest naar Amerika. Hij geeft aan dat Michigan en Zeeland op sommige vlakken erg overeen komen. Op het Department of Environment, Great Lakes and Energy in Lansing werd gesproken over thema’s waar die in Zeeland momenteel ook relevant zijn. ‘Michigan staat voor vergelijkbare uitdagingen als Zeeland’ geeft van der Maas aan. Denk aan de beschikbaarheid van zoet water en waterveiligheid. Het onderwerp water is ook verbonden met agrofood en energie. Van der Maas: ,,We hebben gesproken over het uitwisselen van kennis, maar ook hoe we jongere generaties bij deze vraagstukken kunnen betrekken.”