do, 17-01-2019, 06:31
Nieuwsbericht

Circulair bouwen in de Zeeuwse toeristische sector

De Provincie ondersteunt de komende twee jaar twintig ondernemers om op hun bedrijf een voorbeeldproject op te starten en te realiseren. Hiervoor zijn vouchers van 10.000 euro beschikbaar. Tijdens de Week van de Circulaire Economie overhandigt gedeputeerde Jo-Annes de Bat de eerste voucher.

Dat gebeurt aanstaande donderdag 17 januari 14.30 uur aan Sjaak en Anneke de Hullu - Schippers, eigenaar van Camping Schippers, Baanstpoldersedijk 6, 4504 PT Nieuwvliet. We nodigen u hierbij van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de overhandiging vindt een rondleiding op het terrein plaats.

Met de voucher kan de camping een goed plan ontwikkelen voor een duurzame circulaire verbouwing van de huidige verouderde bebouwing om zo een oplossing te vinden voor de visuele blokkade die de huidige loodsen vormen. Zelf investeert de camping minimaal 12.500 euro in de voorbereiding van het project en nog eens minimaal 12.500 euro bij de realisatie.

Doel van de voucherregeling is om ondernemers die stappen willen zetten op het gebied van circulair bouwen te stimuleren en te adviseren met kennis en advies. Daarbij zal de verworven kennis en ervaring binnen de sector worden gedeeld zodat anderen hier ook mee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast worden er binnen het project regelmatig inspiratiebijeenkomsten georganiseerd en wordt een website opgezet om kennis en informatie binnen de sector te kunnen delen. Op initiatief van NV Economische Impuls Zeeland, RECRON, het Kenniscentrum Kustoerisme, en met steun van de Provincie Zeeland, is het project “Land in Zee, een Circulaire Beleving” gestart met de focus op circulair bouwen. Zo proberen ze de circulaire transitie in Zeeland te versnellen.. Meer weten? Kijk op www.impulszeeland.nl/circulaire-beleving. 

Circulair bouwen: van sloop naar oogst

Er vindt inmiddels een omslag in denken plaats. Een wegwerpmaatschappij maakt plaats voor circulaire economie. Een economie waar materialen eindeloos kunnen worden hergebruikt en grondstoffen worden teruggewonnen. Dat is een hele uitdaging, maar (bijna) iedereen is er van overtuigd dat dit de richting is die we op moeten. Klimaatverandering, grondstoffen raken op, steeds meer mensen en minder ruimte. De problematiek is bekend. Maar wat doen we eraan? Hoog tijd om te gaan denken in mogelijkheden. Tijdens de Week van de Circulaire Economie besteedt de Provincie Zeeland daarom aandacht aan circulaire initiatieven in Zeeland. 

Circulair bouwen in toeristische sector

Snel veranderende trends en het gegeven dat een accommodatie na 15 jaar weer aan vernieuwing toe is, maakt circulair bouwen bij uitstek interessant voor de toeristische sector. De focus van het project ligt op bouwen, maar er wordt ook gekeken naar het ontwerp, de inrichting van het terrein, de infrastructuur en de inrichting van de accommodaties en gebouwen. 

Meer informatie

Bekijk hier de flyer of kijk op de website