di, 27-06-2017, 15:46
Nieuwsbericht

Campus Zeeland ondersteunt kennis- en innovatienetwerken

Vanaf 1 juli 2017 gaat de subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken van start. Deze regeling vloeit voort uit Campus Zeeland, het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Toekomstbestendige economie

Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie. De subsidieregeling is in het leven geroepen om de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking binnen de Zeeuwse kernsectoren (havens & logistiek, water & energie, agro & food, zorg en toerisme).

Subsidieregeling

Er wordt binnen deze subsidieregeling onderscheid gemaakt tussen drie verschillende groeifasen, waarin kennis- en innovatienetwerken zich kunnen bevinden: netwerken in de pioniersfase, de groeifase of de volwassenfase. De regeling is daarmee nadrukkelijk bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat samenwerking in de vorm van een kennis- en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. De ambitie is om minimaal één á twee volwassen netwerken per economische sector te realiseren.

Meer informatie

Kijk op www.campuszeeland.nl

 

Bron: Provincie Zeeland