di, 06-06-2017, 14:31
Nieuwsbericht

Campus Zeeland ondersteunt Energy Port

Op dit moment zijn er ongeveer 70 partijen, waaronder 40 bedrijven, betrokken bij Energy Port Zeeland. Doel van Energy Port Zeeland is het realiseren van business uit offshore wind. Dit doel wordt gerealiseerd door binnen de triple helix (ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheden) samen te werken op het gebied van business & business development, opleiding & arbeidsmarkt, onderzoek & innovatie en profilering & communicatie. De Provincie Zeeland stelt € 50.000 beschikbaar voor het Kennis- en Innovatienetwerk Energy Port.
 

Kennis- en Innovatienetwerk

De Stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat 'Zeeland Connect' voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk' en heeft de Provincie Zeeland geadviseerd middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen. Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Bron: Provincie Zeeland