vr, 07-07-2017, 13:05
Nieuwsbericht

Breedbandfonds voor ‘snel’ internet in het buitengebied

Provinciale Staten van de Provincie Zeeland hebben vandaag, 7 juli 2017, ingestemd met het instellen van een fonds van € 370.000,- voor snel internet in het buitengebied. Het besluit van de Staten om marktpartijen via NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) te helpen aan een marktconforme financiering, in combinatie met een aansluitsubsidie voor individuele adressen, is uniek in Nederland.

Breedbandfonds

De Provincie nam het initiatief voor een subsidieregeling voor adressen zonder snel internet. Het breedbandfonds is beschikbaar om marktpartijen te helpen bij hun financieringsbehoefte voor het bouwen van netwerken.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat; "Snel internet in het buitengebied is van belang voor inwoners, ondernemers en toeristen. Juist op ons eilandenrijk zou het anno 2017 toch niet meer uit moeten maken waar je je dan bevindt. Ik hoop dat we met deze regeling in 2018 iedereen in Zeeland kunnen laten beschikken over snel internet."

Dick van der Velde, projectmanager Impuls; ‘’Impuls is heel blij met deze stap, het zal het proces veel versnellen en dat is nodig, want er zijn heel veel bedrijven en inwoners die met smart wachten op een aansluiting op snel internet. Een toetsingscommissie beoordeelt de kredietaanvragen en verstrekt de leningen.’’

Voorwaarden

Momenteel rollen diverse marktpartijen al initiatieven uit, maar het bouwen van netwerken kost geld en de meeste partijen kunnen dit zelf niet financieren. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een lening uit het breedbandfonds is dat voldoende adressen bereid zijn om een abonnement af te sluiten. Daarnaast moet de aansluiting voldoen aan de eisen van toekomstbestendig internet. Een toetsingscommissie toetst vervolgens de eisen waaraan voldaan moet worden. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van financiering en telecomtechnieken.

Blik op de toekomst

Eind 2017 moet in beeld zijn gebracht of alle netwerken die nodig zijn om Zeeland volledig te kunnen ontsluiten gefinancierd kunnen worden. Dit is ook het moment waarop duidelijk is of heel Zeeland in de eerste helft van 2018 beschikt over een vast-draadloos netwerk.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op www.heelzeelandbreedband.nl