wo, 06-06-2018, 12:14
Nieuwsbericht

Atlas Professionals gaat een exclusieve samenwerking aan met The Windtechnicians

Op 18 mei 2018 hebben Atlas Professionals en The Windtechnicians een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het uitwisselen van technisch personeel voor de wind sector. De samenwerking heeft een looptijd van 5 jaar.

Overeenkomst

De nadruk van de samenwerking zal voornamelijk liggen op het aanbieden van wind technici door The Windtechnicians voor aanvragen en aanbestedingen van Atlas Professionals voor de Nederlandse en Europese markt. Daarnaast zullen ook wind gerelateerde rollen onderdeel zijn van deze samenwerking, bijvoorbeeld: Riggers,  Werkvoorbeiders, Lassers, Site Assistent, Warehouse medewerkers en Document Controllers.

The Windtechnicians

The Windtechnicians is een jaar geleden opgericht door een consortium van lokale uitzendbureaus, met als doel om mensen op te leiden tot offshore windmolenmonteur. Dit kan zijn door middel van een traject van twee weken waarbij die persoon zijn GWO training en BTT behaald of via een duurzaam traject waarbij iemand van werk naar werk begeleid wordt door middel van het volgen van een opleiding tot wind technician in de avonduren. Om de slagingskans van minimaal 99% te garanderen worden assessment afgenomen.

Windsector Nederland

De wind sector groeit in de nabije toekomst exponentieel - en zeker in de provincie Zeeland - wat directe gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 4000 mensen werkzaam in de wind sector. In de periode tot 2023 zal de werkgelegenheid naar verwachting groeien naar ruim 12.000. 

Rol Impuls

De komende jaren komen de ontwikkelingen rondom offshore wind in Zeeland in een stroomversnelling. De voorbereidingen voor de bouw van de Borssele windparken worden momenteel getroffen en steeds meer bedrijven weten Zeeland te vinden als het om windenergie gaat.

Impuls ziet kansen voor bedrijven die willen samenwerken in deze groeiende en complexe markt. Bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden voor samenwerking, vestiging, financiering of innovatieve ideeën onder de aandacht willen brengen bij de eigenaren en contractanten van windparken, verzoeken wij contact met ons op te nemen. Wij brengen u graag met de juiste partijen in contact.