vr, 24-05-2019, 11:31
Nieuwsbericht

Aftrap Zeeuwse regiobijeenkomsten

Raads- en statenleden en belangstellenden bezochten de eerste regiobijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) in Middelburg. Deze avond gaf inzicht in het proces en de inhoud. De opzet van de bijeenkomst had het karakter van een informatiemarkt.

Terugdringen broeikasgassen in de regio

Het programma startte met een plenair deel in het auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek. Wethouder Goes en voorzitter van het bestuurlijk RES kernteam, Derk Alssema, gaf een toelichting op het proces en de resultaten van het afgelopen half jaar. Meer dan 100 partijen werken samen aan de bouwstenen voor de concept RES. Op de onderdelen Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. Met als doel het tegengaan en terugdringen van broeikasgassen in de regio Zeeland. De Zeeuwse sectortafels waren tijdens deze avond vertegenwoordigd door een aantal leden. Mensen konden na het plenaire deel, in gesprek gaan met de vertegenwoordigers. Ideeën kon men opplakken aan de tafelzuil.

Volgende bijeenkomsten

Na Middelburg volgen de bijeenkomsten in Goes en Terneuzen. Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld om feedback op te halen en toe te werken naar een concept RES. Deze gaat na akkoord door de Zeeuwse raden en staten naar het ministerie in Den Haag.
De organisatie, de mensen van het platform Zeeuws Energieakkoord, kijkt terug op een goed bezochte avond. Met veel uitwisseling van informatie en ideeën over hoe we in de regio Zeeland aan de energie-en klimaatdoelen kunnen werken.