ma, 18-01-2021, 10:30
Nieuwsbericht

Aanjaagprogramma Innovatie 2021

Voor inspiratie, ondersteuning en financiering

Ook in 2021 gaat het Aanjaagprogramma Innovatie voor de Zeeuwse vrijetijdssector verder. Het programma, dat Impuls Zeeland in 2020 startte in opdracht van Provincie Zeeland, helpt ondernemers op innovatieve en duurzame wijze hun bedrijf door te ontwikkelen. Het programma biedt inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering. 

Een inspiratievol programma

Het Aanjaagprogramma Innovatie inspireert met webinars en bijeenkomsten waar actuele thema’s uit de vrijetijdssector aan bod komen. Denk aan de thema’s verduurzaming, digitalisering, bedrijfsvoering en bedrijf & omgeving. Dinsdag 23 februari staat er weer een nieuw webinar beschikbaar met het thema Circulair Beleven. Hierin kijken we samen met ondernemers, leveranciers en brancheorganisaties naar circulair bouwen in de Zeeuwse vrijetijdssector. 
 

 

Ondersteuning op maat

Ondernemers in de toeristische sector kunnen ondersteuning op maat krijgen bij het uitwerken van nieuwe plannen en/of ideeën. Ondernemers kunnen gebruik maken van een innovatievoucher of een maatwerkadvies. Beide hebben als doe het stimuleren van kwaliteitsverbetering om zo vervolgstappen te maken in de doorontwikkeling van het bedrijf. Neem voor de mogelijkheden contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl.

Financiering Fonds Verblijfsrecreatie

Binnen het Aanjaagprogramma Innovatie is ruimte voor ondersteuning bij de financiering voor plannen rond kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Het doel van dit fonds is om ondernemers te stimuleren (meer) te investeren in de duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de provinciale Kustvisie. 


Benieuwd naar de mogelijkheden binnen het fonds? Ga in gesprek met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse via yvonnebraamse@impulszeeland.nl

Resultaten Aanjaagprogramma Innovatie 2020

Een korte samenvatting van de resultaten van het Aanjaagprogramma Innovatie 2020. In 2020 organiseerde we twaalf webinars over uiteenlopende thema's waarin we spraken met diverse adviseurs, experts en ondernemers. Daarnaast organiseerde we in 2020 verschillende ondersteuningstrajecten: van innovatievouchers tot planvorming vouchers en maatwerkadvies. En tenslotte werd de eerste lening vanuit het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland toegekend.

Bekijk alle resultaten van het Aanjaagprogramma Innovatie 2020 in de infographic >>

Houd onze agenda en socials (Facebook, LinkedIn en Twitter) in de gaten voor meer informatie en vindt de inspiratie, ondersteuning of financiering die jij zoekt!

Mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland