ma, 01-11-2021, 15:30
Nieuwsbericht

Aanjaagprogramma Innovatie 2021

Voor inspiratie, ondersteuning en financiering

Ook in 2021 gaat het Aanjaagprogramma Innovatie voor de Zeeuwse vrijetijdssector verder. Het programma, dat Impuls Zeeland in 2020 startte in opdracht van Provincie Zeeland, helpt ondernemers op innovatieve en duurzame wijze hun bedrijf door te ontwikkelen. Het programma biedt inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering. 

Een inspiratievol programma

Het Aanjaagprogramma Innovatie inspireert met webinars en bijeenkomsten waar actuele thema’s uit de vrijetijdssector aan bod komen. Denk aan de thema’s verduurzaming, digitalisering, bedrijfsvoering en bedrijf & omgeving. Vanaf dinsdag 26 januari is het eerste webinar van 2021 te bekijken. Dit webinar gaat over het thema ‘upselling’. Experts Leo Fransen (expertisecentrum horeca) en Anna Wester (ZKA) bespreken hierin wat upselling is en hoe ondernemers deze marketingtechniek kunnen toepassen in de horeca en op vakantieparken. 
 

 

Ondersteuning op maat

Ondernemers in de toeristische sector kunnen ondersteuning op maat krijgen bij het uitwerken van nieuwe plannen en/of ideeën. Ondernemers kunnen gebruik maken van een innovatievoucher of een maatwerkadvies. Beide hebben als doe het stimuleren van kwaliteitsverbetering om zo vervolgstappen te maken in de doorontwikkeling van het bedrijf. Neem voor de mogelijkheden contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl.

Financiering Fonds Verblijfsrecreatie

Binnen het Aanjaagprogramma Innovatie is ruimte voor ondersteuning bij de financiering voor plannen rond kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Het doel van dit fonds is om ondernemers te stimuleren (meer) te investeren in de duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de provinciale Kustvisie. 


Benieuwd naar de mogelijkheden binnen het fonds? Ga in gesprek met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse via yvonnebraamse@impulszeeland.nl

Een vol programma! Houd onze agenda en socials (Facebook, LinkedIn en Twitter) in de gaten voor meer informatie en vindt de inspiratie, ondersteuning of financiering die jij zoekt!

Mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland