vr, 16-02-2018, 12:02
Nieuwsbericht

Aandacht voor investeren in Zeeland

Een stabiele gezonde regio met lage werkloosheid; dat is Zeeland in een notendop. Al jarenlang. Toch is Zeeland actief bezig met de vraag hoe de regio gezond en aantrekkelijk blijft, juist op de lange termijn.

“Investeren in het vestigingsklimaat is erg belangrijk” zegt Dick ten Voorde , algemeen directeur van Impuls in een interview aan Regio in Bedrijf

Economische Impuls Zeeland

Dick ten Voorde: “We willen dat mensen en bedrijven over tien jaar nog steeds goed hun boterham in deze regio kunnen verdienen. Dat is de reden van het bestaan van Impuls. We trekken nieuwe bedrijven aan en helpen bestaande bedrijven met uitbreiden. Onze acquisitietak Invest in Zeeland houdt zich daar in het bijzonder mee bezig. Verder stimuleren we innovatieve starters en doorgroeiers. Bovendien bevorderen we dat topsectoren als chemie, industrie, logistiek, energietransitie en vrijetijdseconomie samen optrekken. We zetten in op duurzaamheid en leefbaarheid.”

Investeren in Zeeland

Om het vestigingsklimaat in Zeeland op peil te houden, zijn investeringen nodig. Daarvoor is er het investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling 2.0. Het programma is gebaseerd op het eerdere advies van commissie Balkenende om de Zeeuwse economie te versterken, zoals het investeren in kennis en innovatie. Bij een bezoek van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Zeeland (jan. 2018) werd de noodzaak van landelijke ondersteuning erkend.

Economic Board

De volgende stap is dat ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in Zeeland samen dezelfde accenten leggen. Daarom is er sinds 2018 een Economic Board. Dick ten Voorde: “Als we de krachten dezelfde kant op richten, versterken we elkaar. We zijn een groene regio met een sterke industrie. Met elkaar maken we de slag naar een duurzame economie. De kunst is om van wat een bedreiging lijkt toch een kans te maken.”

Van bedreiging naar kans

Impuls ziet graag dat het glas halfvol is in plaats van halfleeg. Dick ten Voorde: “We hebben een zeer lage werkloosheid. Dat maakt het voor bedrijven moeilijker om medewerkers te vinden. Tegelijkertijd komen daardoor mensen aan het werk, die anders misschien nog thuis hadden gezeten. Juist als dingen niet vanzelf gaan, ontstaan mooie creatieve en innovatieve oplossingen. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen die zorgen voor een betere concurrentiepositie.”

Circulair bouwen in Zeeland

Een prachtig voorbeeld van zo’n kans vindt plaats bij de nieuwe sluis in Terneuzen. Dick ten Voorde: “Hier stond het voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat wat gesloopt zou worden. Dit is echter niet gebeurd. De bouwmaterialen zijn zorgvuldig geoogst en bewerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze materialen worden nu gebruikt bij de bouw van de nieuwe kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge.” Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw zo maximaal worden hergebruikt. De architect heeft de materialen als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Impuls heeft voor deze vorm van circulair bouwen meerdere subsidies binnengehaald.

Investeren in kennis en innovatie

Een ander initiatief waar Impuls nauw bij is betrokken, is het platform Smart Delta Resources. In dit platform trekken energie- en grondstofintensieve bedrijven samen op om hun afvalstoffen te beperken. Zo wordt de waterstof die bij Dow Terneuzen vrijkomt, tegenwoordig gebruikt als brandstof in het productieproces van Yara in Sluiskil, producent van hoogwaardige stikstofmeststoffen. Via investeringen in kennis en innovatie vermindert de Co2 uitstoot. Ook dat houdt Zeeland op de lange termijn aantrekkelijk voor mensen én bedrijven.

Bron: Regio in Bedrijf