vr, 18-05-2018, 12:50
Nieuwsbericht

North Sea Port baggert drempel Wielingen weg om haven beter bereikbaar te maken

Het havengebied Vlissingen is vanaf eind februari 2018 weer bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter, omdat North Sea Port de drempels in het vaargebied Wielingen voor de Zeeuwse kust gebaggerd heeft. 

Diepgang

Door het weghalen van deze drempels wordt de toegang tot het havengebied Vlissingen-Oost voor schepen met een diepgang tot 16,5 meter verzekerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor opvaart van schepen met een diepgang van 17 meter sterk verbeterd.

Diepliggende schepen met bestemming Vlissingen-Oost konden voorheen te maken met hebben met vertragingen. Als het getij niet hoog genoeg is, lagen er letterlijk drempels in de weg ter hoogte van de Wielingen voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Diepliggende schepen (capesizers) met lading voor bedrijven konden dan deze drempels in de vaargeul niet passeren. Ze moesten op zee te blijven wachten of uitwijken naar andere havens. Het gebeurde ook dat schepen niet volledig volgeladen naar het havengebied Vlissingen vaarden, wat de duurzaamheid niet ten goede kwam.

Meer zekerheid voor scheepvaart en bedrijven verbetert concurrentiepositie

Na de baggerwerkzaamheden is het havengebied van Vlissingen-Oost beter bereikbaar voor diepliggende zeeschepen en kunnen wachttijden tot een minimum worden beperkt. De bedrijven kunnen het ontvangen en behandelen van diepliggende schepen met veel meer zekerheid inplannen. Zo wordt het concurrentievermogen van de havenbedrijven en North Sea Port fors verbeterd.

Een betere toegankelijkheid komt ook de regionale economie en werkgelegenheid ten goede. Over deze verbetering van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid werd al meer dan een decennium gesproken. Er ging dan ook heel wat overleg met het bedrijfsleven en milieuorganisaties aan vooraf. Bovendien passen deze baggerwerken in het programma Ambitie 2030 waar economische en ecologische ontwikkeling hand in hand gaan.

Innovatieve aanpak

De bestaande vaargeul op zee van en naar het havengebied Vlissingen heeft een totale breedte van 500 meter. De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van een zogenaamde ‘maatwerkgeul’. In plaats van de ondieptes in de vaargeul over de volledige breedte te verwijderen, is de vaargeul over een breedte van 180 meter ‘op maat’ aangepakt. De baggerspecie wordt enkele kilometers verderop verspreid in een dieper gelegen deel. Door deze innovatieve aanpak hoeft er slechts 600.000 m³ specie te worden verplaatst. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van twee voetbalvelden vol specie tot 60 meter hoog.

De werkzaamheden kostten 2,5 miljoen euro, waarvan het Nederlandse Rijk de helft heeft bijgedragen. 

 

bron: North Sea Port