di, 29-10-2019, 11:54
Nieuwsbericht

Ørsted helpt waterstoffabriek op te starten in Zeeland

Ørsted zet zich in voor de bouw van een proeffabriek voor groene waterstof in Zeeland. De ontwikkelaar van windpark op zee Borssele 1 en 2 is hiervoor een samenwerking begonnen met andere grote industriële bedrijven.

Ørsted blijft de komende 25 jaar in Zeeland om onder andere het windpark te onderhouden. Dat gaat gebeuren vanuit het nieuwe onderhoudsstation, aan de buitenhaven in Vlissingen. Ørsted wil Zeeland ook ondersteunen bij de overstap van fossiele naar groene energie. Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted, geeft aan dat ze samen met de Zeeuwse industrie de schouders onder dit project gaan zetten. Met stroom van windparken op zee kan in de proeffabriek CO2-vrije grondstof voor industriële grootverbruikers als Dow, Yara en Zeeland Refinery worden gemaakt

Gigawatt Elektrolyser-project

Ørsted neemt deel in het nationale Gigawatt Elektrolyser-project, een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen die werken aan een ontwerp van een elektrolysefabriek van industriële omvang. Andere deelnemers zijn onder meer Dow, Yara, Shell, Gasunie, TNO, ECN, Frames, Nouryon, Universiteit  Utrecht en het Imperial College London.

Rond 2030 zullen windparken in Nederland en op de Noordzee enorme hoeveelheden duurzame elektriciteit produceren. De huidige elektrolysefabrieken zijn nu echter niet groter dan enkele megawatts. In een fabriek met een vermogen van één gigawatt zouden dus honderd tot duizend van zulke elektrolysers opgesteld staan. De partners onderzoeken wat er nodig is om tussen 2025 en 2030 zo’n grote groene waterstoffabriek te bouwen. 

Uitgelezen plek

De Ørsted-directeur vindt Zeeland een uitgelezen plek voor zo’n elektrolysefabriek. ,,Zeeland gebruikt met 450.000 ton waterstof ruim de helft van de jaarlijks Nederlandse waterstofproductie. Meer dan de industrie in Rotterdam. Zo’n fabriek is dus hier op zijn plek. Ørsted helpt graag om dit mogelijk te maken.” 

Smart Delta Resources

Vanuit zijn groene filosofie denkt Ørsted daarom mee met Smart Delta Resources, een Zeeuws platform, met Impuls Zeeland als facilitator, met onder meer de grootverbruikers van waterstof dat studeert op de overstap van industrie van fossiele naar duurzame brandstoffen zoals groene waterstof. Volgens Engels is het noodzaak de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat de fabriek kan concurreren met waterstof die met aardgas wordt geproduceerd. Om groene waterstofproductie van de grond te krijgen is, net als bij windenergie is gebeurd, een duidelijk overheidsbeleid en een aanbesteding- en subsidieprogramma nodig, zegt Engels.

Kabels

Zeeland wil, samen met Oost-Vlaanderen, dé nationale proeftuin worden voor blauwe en groene waterstof. Dat minister Eric Wiebes van Economie en Klimaat maandag 25 november naar een waterstofconferentie in Vlissingen komt, is een teken dat het Rijk kansen ziet. Hulp van het Rijk is nodig om infrastructuur voor waterstof te bekostigen. Volgens Engels is het voor grootschalige productie van groene waterstof ook noodzakelijk om kabels van andere toekomstige windparken op de Noordzee naar Zeeland te trekken.

Bron: PZC.nl