di, 15-10-2019, 15:28
Nieuwsbericht

Zeeland moet ook innovatie aanleveren

Het tij is gekeerd in Den Haag. Het kabinet kijkt in zijn nationale innovatiebeleid steeds meer naar de kracht en opgaven van de regio’s. Dat is erg goed nieuws voor de provincies die niet zwemmen in het geld, zoals Zeeland. Een tijdje geleden hing de zogeheten 'plattelandsregio's' er nog een beetje bij in het economisch beleid, maar daar is dus verandering in gekomen

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland, geeft in een onlangs uitgekomen essay aan dat de regio het middenpunt moet zijn als het gaat om economische groei en innovatie. Raspe vindt dat het kabinet zich meer moet richten op de innovatieve potenties van de regio waar provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven samen bouwen aan de ‘innovatieve samenleving’. Innovatie moet daarom vanuit de regio komen en aansluiten bij de lokale vraagstukken. Dat is de weg naar duurzame groei van de welvaart, denkt Raspe. 

Het Silicon Valley van Nederland

Vorige kabinetten pompten vooral geld in wat gold als de drie trekpaarden van de economie: de haven van Rotterdam, vliegveld Schiphol en Brainport Eindhoven, het Silicon Valley van Nederland. Drie jaar geleden stelde het Planbureau voor Leefomgeving vast dat door de zware nadruk op de steden het platteland achterop dreigt te raken. Onterecht eigenlijk, want hoewel nog steeds economische draaischijven, zijn de drie niet meer de trekpaarden van weleer. De Rotterdamse haven bijvoorbeeld draagt nog maar 3 procent bij aan het bruto nationaal product. Een kwart eeuw geleden was dat nog 6 procent.

Regiodeal

Inmiddels is er wel wat veranderd. De commissie Balkenende zorgde dat er meer geld naar Zeeland kwam om de regionale economie te versterken. Den Haag introduceerde het fenomeen ‘regiodeal’, waardoor er in 2018 rond de 100 miljoen euro op de plank kwam (35 miljoen van het Rijk en 60 uit de regio zelf) om grote projecten te bekostigen. Zeeland hoopt nog eens 10 miljoen euro van de volgende tranche te oogsten.

Waterstof

Tegelijkertijd zijn er voor de noodzakelijke energietransitie, duurzame logistiek, innovatie in de voedselproductie- en verwerking en slim industrieel onderhoud platforms ontwikkeld waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven hun krachten bundelen. Zeeland is op deze onderwerpen dan ook geen Calimero meer. Vlissingen heeft zich ontpopt tot de springplank voor de bouw van windparken op zee. De landbouw richt zich op smart farming. De logistiek loopt voorop met een proef voor zelfrijdende vrachtwagens. En de fossiele industrie in centraal Zeeland werkt aan een plan om op termijn over te schakelen op een klimaatneutrale brandstof: groene waterstof. Rijksoverheid, steek geld in deze regionale innovaties, is de boodschap van Raspe.

Bron: pzc.nl