MIT Zuid

De Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De regeling kent twee instrumenten: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

MIT Zuid

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Haalbaarheidsprojecten

Binnen het instrument Haalbaarheidsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. Het betreft onderzoek en analyse van het technisch en economisch potentieel van de innovatie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen. 

R&D Samenwerkingsprojecten

Binnen het instrument R&D Samenwerkingsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op:
a) Vernieuwing van producten, processen of diensten, of
b) Een wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Openstelling 2022

Bekijk hier het laatste nieuws over MIT Zuid 2022. Klik hier om de factsheet te bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met Rosco Ephraïm, Investment Manager, via roscoephraim@impulszeeland.nl.