Leerpunten circulair bouwen

Tijdens de voorbereidingen en ontmanteling van het districtskantoor zijn we al verschillende uitdagingen tegengekomen. Elke uitdaging vraagt om een creatieve oplossing en vormt een mooi leerpunt voor nu en toekomstige projecten.

Slechts één eigenaar

Een circulaire economie vraagt om een verandering van de eigendom van een product naar een product als service. Vanuit het ontwikkelteam is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het nieuwe gebouw om service contracten te gebruiken. Wat hier uit geconcludeerd kan worden is dat er vanuit de wetgeving maar één eigenaar mag zijn van een gebouw. Dit maakt het voor nu nog onmogelijk om voor de ‘aard en nagelvaste’ gebouwonderdelen service contracten te gebruiken in het bouwen van de kinder- en jeugdkliniek Ithaka.

Inschatting van waarde materialen

Om materialen maximaal te kunnen hergebruiken, is het noodzakelijk dat bekend is welke materialen er gebruikt worden in het gebouw en voor welke toepassing. Op deze manier kan de waarde van de materialen in een gebouw beter geschat worden wanneer deze aan het einde van zijn levensduur is. Daarnaast is naar voren gekomen bij de ontmanteling van het Rijkswaterstaatsgebouw dat foto’s over hoe het kantoor is gebouwd ondersteuning geven tijdens het ontmantelen van een gebouw. Bij de bouw van de nieuwe kliniek wordt daarom een materialenpaspoort opgezet met ondersteuning van foto’s.

Rol architect

De architect heeft ook een andere rol. Waar voorheen een architect een ontwerp aanlevert en daarbij de materialen bepaalt, bepalen nu de materialen het ontwerp.

Eisen bouwbesluit

Ieder bouwbesluit kent eisen, dit kan problemen leveren als onderdelen worden hergebruikt die al een stuk ouder zijn. In de tijd dat het Rijkswaterstaatskantoor is gebouwd was de eis dat deurkozijnen 2,1 meter hoog moesten zijn, deurkozijnen moeten in het huidige bouwbesluit 2,3 meter hoog zijn. Hierbij liggen nog vragen bij de gemeente hoe er in dit project mee omgegaan kan worden.

Leerbundel circulair bouwen