Innovatievouchers en expertmeetings

Toeristische ondernemers in Zeeland met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen ondersteund worden door middel van innovatievouchers of expertmeetings. Hiermee kunnen ze hulp krijgen bij het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf.

Financiële bijdrage voor extern advies

Dit begint met een intakegesprek door Impuls in samenwerking met brancheorganisaties en TOZ (Toeristisch Ondernemend Zeeland) waarin de uitdaging voor het bedrijf besproken wordt. Afhankelijk van de vraag kan een innovatievoucher worden ingezet. Met een voucher kun je als ondernemer extern advies inhuren en wordt een deel van de kosten vergoed. Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan kan maken. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan de toekomstbestendigheid.

Inzetten expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een toekomstplan.

Meld aan!

Ben je actief in de vrijetijdssector in Zeeland en wil je innoveren? Of loop je tegen een kwestie aan die al jaren de groei van je bedrijf in de weg staat? Kijk hier voor meer informatie over Innovatievouchers of lees de folder en meld aan voor een intakegesprek.

Logo's