Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland: Investeert in kwaliteitsverbetering

Vanaf 2020 biedt Impuls financiering aan via het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland voor ondernemers in de verblijfsrecreatie met plannen voor kwaliteitsverbetering. Het doel van het fonds is om ondernemers te stimuleren (meer) te investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de Kustvisie.

Investeren in kwaliteitsverbetering

Met het Fonds worden bedrijven gefaciliteerd bij investering in kwaliteitsverbetering, in aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie. Daarnaast worden plannen gericht op circulair bouwen, energietransitie en natuurontwikkeling financieel ondersteund, om zo tot een toekomstbestendig product te komen. Op deze manier behouden we in Zeeland een gedifferentieerd verblijfsrecreatief aanbod.

Samenwerking met financiers

Brancheorganisatie Hiswa-Recron, ABN AMRO en Rabobank erkennen het belang van het fonds voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen, werkt het fonds samen met andere financiers waaronder banken. Zodra herfinanciering of vervroegde aflossing mogelijk is heeft dit de voorkeur zodat de beschikbare middelen uit het fonds voor andere ondernemers kunnen worden ingezet.

Het fonds is onderdeel van het Investeringsfonds Zeeland, waarbij Provincie Zeeland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook betrokken zijn. De omvang
van het Fonds bedraagt €6 miljoen en is onder andere afkomstig uit de Regio Deal vanuit Provincie Zeeland.

Voorwaarden

  • Leningen worden verstrekt op basis van beoordeling door een onafhankelijke deskundigencommissie en bedragen maximaal tussen de €200.000 en €750.000.
  • Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland richt zich op MKB bedrijven in de verblijfsrecreatie Zeeland (campings, vakantieparken en groepsaccommodaties met minimaal 50 eenheden).

Meer informatie

Ben je bezig met realisatie van plannen en heb je daarbij financiering nodig? Neem dan contact op. Kijk op impulszeeland.nl/fondsverblijfsrecreatie of lees de folder
voor meer informatie en voorwaarden.

Logo's