Begeleiding en coaching

Van startup tot groeiprogramma

Begeleiding en coaching is enerzijds verbonden aan de fondsen. Anderzijds bieden we in groepsstructuur een aantal programma's van startup tot groeiprogramma, ter ondersteuning bij het lanceren, vermarkten en laten groeien van innovatieve bedrijven. Vanaf de fase van ideegeneratie en lancering tot aan het versnellen van de vroege groei en opschaling met accelerator en scaleup programma’s.

Impuls als sparringpartner

Een ondernemer heeft niet altijd een financieringsbehoefte, maar wel vaker behoefte aan een sparringpartner. Impuls biedt dit vanuit hun fondsen aan. Zij fungeren als klankbord voor een ondernemer op de thema’s innovatie, financiën en bedrijfsstrategie.

Dockwize

Daarnaast werkt Impuls nauw samen met Dockwize. Dockwize is de innovatiehub van Zeeland en biedt ondernemers in groepsstructuur diverse programma’s aan. Het programma aanbod varieert en is daardoor interessant voor een brede range aan ondernemers: van startende ondernemers tot aan groeiende mkb-bedrijven. In deze programma’s staat het lanceren of vermarkten van een innovatief idee centraal of het laten groeien van een innovatief bedrijf, altijd passend bij de fase waarin de ondernemer met zijn bedrijf verkeert.