Hoe werkt InnoGo?

Toelichting lening voorwaarden

De InnoGo! lening betreft een persoonlijke lening tegen zachte voorwaarden:

•    Eerste 2 jaar aflossings- en rentevrij.
•    Daarna in 12 maanden aflossen in gelijke delen.
•    Vanaf het 3e jaar 5% rente.
•    Vervroegd aflossen is boetevrij toegestaan.
 
Vanuit InnoGo! kunnen persoonlijke leningen verstrekt worden voor octrooi onderzoek, prototype ontwikkeling, commercieel en technisch haalbaarheidsonderzoek, bedrijfshuisvesting en externe begeleiding. De maximale lening bedraagt  € 100.000,-. Let op! Het betreft een lening welke terugbetaald dient te worden, ook als onverhoopt blijkt dat uw idee/ uitvinding geen commercieel succes blijkt te worden.