Criteria

Toelatingsproces

Toelating tot het programma en toekenning van een eventuele lening vindt plaats door een screeningcommissie. Deze screeningcommissie bestaat uit een panel van deskundigen uit het bedrijfsleven. In overleg met de InnoGo! projectmanager wordt eerst gekeken of de innovatie past binnen het InnoGo! programma. Vervolgens wordt een datum ingepland om de case te presenteren aan de InnoGo! screeningcommissie. De commissie komt om de paar weken bij elkaar. De InnoGo! commissie besluit over uw toelating tot InnoGo! en onder welke voorwaarden geleend kan worden. De aan te leveren documenten worden afgestemd met de InnoGo! projectmanager. Bent u een starter dan volstaat veelal een eenvoudige presentatie van uw idee, Lean Model Canvas en uw CV. Bij hogere lening bedragen en bij ondernemers die al een eind op weg zijn in het ontwikkelproces, wordt dikwijls wat meer informatie gevraagd. Te denken aan een businessplan en jaarcijfers. De InnoGo! projectmanagers kunnen u desgewenst ondersteunen bij de voorbereiding.