Sectoren

Uw product/proces innovatie moet zich richten op de volgende sector(en):
- Agrofood en aquacultuur 
- Hightech systemen
- Biobased en circulaire economie
- Lifesciences & health
- Chemie (proces) industrie en materialen
- Logistiek & maintenance
- Cleantech (water en energie)