InnoGo!

InnoGo! is een krachtig programma voor innovatieve ondernemers in Zeeland. InnoGo! richt zich op starters en MKB’ers met een technische of biobased product/proces innovatie. De toegevoegde waarde die InnoGo! biedt betreft het verbinden van partijen (netwerk), advies en klankborden en het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden tot maximaal €100.000,-.  Toelating tot het programma en toekenning van een eventuele lening vindt plaats door een screeningcommissie.

Inschrijfformulier