Voor wie is het Zeeuws ParticipatieFonds?

Het Zeeuws ParticipatieFonds (ZPF) verstrekt risicodragend kapitaal voor groeiende ondernemers met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. We hebben een sterke voorkeur voor innovatieve bedrijven. Gezocht wordt naar bedrijven die zich in de ‘vroege groeifase’ bevinden of bedrijven die willen doorgroeien.

Om in aanmerking te komen voor een investering van het ZPF dienen bedrijven reeds actief te zijn op de markt en omzet gerealiseerd te hebben. Verder moeten ondernemers open staan voor feedback van een sparringpartner. Bedrijven dienen bij voorkeur in Zeeland gevestigd te zijn, of in ieder geval een aantoonbare impact te hebben op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

De investering vanuit het ZPF vindt plaats door een aandelenbelang, eventueel gecombineerd met een lening. Het maximale investeringsbedrag bedraagt  €1.000.000,-.