Fonds Verblijfsrecreatie

Stimulans tot investeren in verblijfsrecreatie

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland biedt financiële mogelijkheden voor bedrijven die willen investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming. het fonds is er voor ondernemers die hun bedrijf toekomstbestendig willen maken. Het gaat hier plannen rond bijvoorbeeld circulair bouwen, energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling. Allen passend binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie.

Samenwerking met financiers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisaties HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Ga met ons in gesprek

Ben jij een ondernemer en ben je op zoek naar financieringsmogelijkheden voor jouw investeringsplannen in kwaliteit of verduurzaming? Neem contact op met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse en bespreek samen de mogelijkheden. 

yvonnebraamse@impulszeeland.nl | +316 12 76 82 77