Vlissingen

Het buitengebied van de gemeente Vlissingen is beperkt van omvang. De percelen boven Vlissingen kunnen daarom beter de krachten bundelen met eventuele (draadloze) initiatieven in de gemeente Veere. De pluk percelen ten oosten van de stad kan hiervoor weer beter aansluiting bij bewoners en ondernemers in het buitengebied van de gemeente Middelburg.
 

Witte gebieden

De concentratie van witte percelen in het oostelijke deel van de gemeente is opvallend. Deze 27 adressen zijn echter op een locatie van Defensie gesitueerd. Aangezien Defensie zorgt draagt voor haar eigen private telecomvoorzieningen, hebben we deze locatie uitgesloten van onze analyse. Het effectieve aantal reguliere witte percelen komt daardoor op 55 te liggen.

 

Witte percelen Vlissingen

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 3 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl

skyline-telecom.nl

In de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Hulst en Terneuzen zijn gebied coalities actief die binnenkort vraagbundeling zullen starten voor de marktpartij die volgens hen de beste dienst verleent. De gebied coalities bestaan uit partijen zoals de ZLTO, Vekabo, Recron maar soms ook ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties. De gemeenten faciliteren door mee te doen aan de aansluitsubsidieregeling. Informeer bij uw gemeente wanneer hier het loket voor open gesteld wordt.